FLAMIGO HẢI TIẾN THÁNG 6 7 8

DU LỊCH BIỂN

👉 Hạng 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐕𝐢𝐞𝐰 𝐁𝐢𝐞̂̉𝐧
- Trong tuần:𝟏𝐭𝐫𝟔/đ𝐞̂𝐦
- Cuối tuần : 𝟐𝐭𝐫/đ𝐞̂𝐦(𝐛𝐚́𝐧 𝟐 đ𝐞̂𝐦 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̣𝐜 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟔+𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟕)
✔️ Phòng 2 người lớn + 2 TE
✔️Chưa bao gồm ăn sáng
✔️Vé bể bơi mua ngoài 150k/khách
𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟏/𝟔 : Studio View Biển
𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟐/𝟔 : Studio View Biển
 
𝐄𝐦 đ𝐚̃ 𝐜𝐨́ 𝐪𝐮𝐲̃ 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟔.𝟕.𝟖 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠.