HÀ NỘI - TRƯƠNG GIA GIỚI - VŨ LĂNG NGUYÊN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 5N4D

HÀ NỘI - TRƯƠNG GIA GIỚI - VŨ LĂNG NGUYÊN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 5N4D

Tháng 8: 5, 26/8 - 10.190k Tháng 9: 9, 23, 30/9 - 10.190k LỄ QUỐC KHÁNH: 2/9 - 11.990k Tháng 10: 7, 21, 28/10 - 10.190k ===== 💎 HÀ NỘI - TRƯƠNG GIA GIỚI - VŨ LĂNG NGUYÊN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 6N5D Tháng 8: 16, 21, 23, 28, 30/8 - 10.690k Tháng 9: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27/9 - 10.690k Tháng 10: 2, 4, 11, 16, 18, 23, 25/10 - 10.690k ===== 👉Inbox em để nhận lịch trình chi tiết ạ Hotline: 0973.212.610 - Mrs Nhàn 0942.019.388