Hot : Thảo nguyên xanh

𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐌𝐨̂𝐧𝐠- 𝐓𝐡𝐚̉𝐨 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐎𝐫𝐝𝐨𝐬- 𝐒𝐚 𝐌𝐚̣𝐜 𝐕𝐨̣𝐧𝐠 𝐀̂𝐦- 𝐊𝐚𝐧𝐠𝐛𝐚𝐬𝐡𝐢𝐚 - 𝐍𝐠𝐚̂𝐧 𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝟖𝐍𝟕Đ

✅ Bay thẳng Charter Vietjet
✈ Khởi hành thứ 7 hàng tuần:
- Tháng 6: 15, 22, 29 👉  19.990k
- Tháng 7: 06, 13, 20, 27  👉  19.990k
- Tháng 8: 03, 10, 17 👉  19.990k
-----
👉Inbox em để nhận lịch trình chi tiết ạ
☎ Hotline: 0973.212.610 - Mrs Nhàn 0942.019.388