TOUR HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU - CHU HẢI - THÂM QUYẾN 𝟓𝐍𝟒𝐃

giá chỉ từ 10 triệu

Khách sạn: 4 ⭐️ địa phương ✈️ Bay thẳng Shenzhen Airlines chỉ với 2 tiếng

🗓️ Lịch tour đều đặn từ tháng 5-10/2024

Tháng 06: 23 🔖 11690k - 10s

Tháng 07: 14 🔖 11690k - 7s

Tháng 07: 21 🔖 11690k - 25s Tháng 07: 26 🔖 10990k - 01s

Tháng 08: 07 🔖 10990k - 21s

Tháng 08: 31 🔖 12990k - 25s (Lễ Quốc Khánh)

Tháng 09: 20 🔖 10990k - 25s

Tháng 10: 18 🔖 11690k - 25s