TOUR THAI LAN THANG 6

HÀ NỘI _ THÁI LAN

𝐓𝐎𝐔𝐑 𝐓𝐇𝐀́𝐈 𝐋𝐀𝐍 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟔
✈ 𝐁𝐀𝐘 𝐕𝐍𝐀 - 𝟓 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝟒 Đ𝐄̂𝐌
- 01/06 ------> 8.690.000VNĐ
- 21/06 ------> 8.990.000VNĐ
- 23/06 ------> 8.490.000VNĐ
- 26/06 ------> 8.990.000VNĐ                                              
- 29/06 ------> 8.690.000VNĐ
✈ 𝐁𝐀𝐘 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐉𝐄𝐓 𝐀𝐈𝐑 - 𝟓 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝟒 Đ𝐄̂𝐌
- 06/06 ------>7.890.000VNĐ (Bay chiều)
- 11/06 ------> 7.790.000VNĐ
- 12/06 ------> 8.190.000VNĐ
- 13/06 ------> 7.890.000VNĐ (Bay chiều)
- 18/06 ------> 7.790.000VNĐ
- 19/06 ------> 8.190.000VNĐ
- 26/06 -----> 8.190.000VNĐ (VJ 901 - 904)
- 26/06 ------>7.990.000VNĐ
- 27/06 ------> 7.890.000VNĐ (Bay chiều)
- 06, 13, 20,27/06 ------> 8.390.000VNĐ (Bay Trưa)
✈ 𝐁𝐀𝐘 𝐅𝐃 - 𝟓 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝟒 Đ𝐄̂𝐌
- 13, 20,21,27,28 /06 ------> 8.290.000VNĐ
----
👉Inbox em để nhận lịch trình chi tiết ạ
☎ Hotline: 0973.212.610 - Mrs Nhàn 0942.019.388